Wojciech Górny, Anastazja Górna zd Górska

Wojciech Górny, Anastazja Górna zd Górska,oboje aresztowani równocześnie i wywiezieni do różnych obozów koncentracyjnych.
Anastazja Górna aresztowana 10.o4.1940roku, więźniarka polityczna obozu w Ravensbruck.
Z opowiadań świadków zdarzenia:

Czytaj więcej...

Helena i Czesława Tomaszewskie

Uczniowie szkoły we Wrześni - dzieci wrzesińskie.

Czytaj więcej...

Tomaszewskich

Niznany z imienia członek rodziny Tomaszewskich, po przymusowej emigracji do USA, w mundurze powstańca

Czytaj więcej...

Franciszek Kaczmarek z Międzychodu

powstaniec wielkopolski (po środku - na koniu)

Czytaj więcej...

Aleksander Tomaszewski

uczestnik Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko - bolszewickiej, następnie więzień Kozielska i żołnierz Armii Andersa

Czytaj więcej...

Unrugowie herbu Lew

Polska rodzina szlachecka pochodzenia niemieckiego, według legendy wywodząca się z Alzacji. Nazwisko Unrug jest zapisem spolszczonej wymowy niemieckiego miana rodowego „von Unruh”, które ma jakoby pochodzić od średniowiecznego zawołania bojowego rycerzy von Unruh, brzmiącego: „Ohne Ruhe!”

Czytaj więcej...

Jan Zachert (1775-1847)

Kupiec, żołnierz, przemysłowiec, ziemianin.

Jan Fryderyk Zachert urodził się 1775 r. w rodzinie międzychodzkiego farbiarza sukna Johanna Gottlieba Zacherta, który był bratem burmistrza Międzychodu i właściciela apteki „Pod orłem”, Johanna Gotthilfa Zacherta.

Czytaj więcej...

Henryk Otto-Trąmpczyński (1843-1921)

Powstaniec styczniowy, działacz społeczny, rolnik.

Henryk Otto-Trąmpczyński herbu Topór, urodził się w 1843 r. jako syn Eugeniusza Otto-Trąmpczyńskiego i Laury z Szumanów. Pochodził z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych

Czytaj więcej...

Taylorowie herbu własnego

Taylorowie herbu własnego – potomkowie szkockich imigrantów, żołnierze, powstańcy, ziemianie.

W Rzeczypospolitej Obojga Narodów masowo osiedlali się Szkoci. Dorabiając się na handlu podnosili swą pozycję społeczną i często wchodzili w szeregi stanu szlacheckiego przez nobilitację lub indygenat.

Czytaj więcej...

Stanisław Rybarczyk (1897-1919)

Powstaniec wielkopolski, żołnierz Wojska Polskiego.

Pochodził z Gorzynia, z rodziny chłopskiej od wieków osiadłej na terenie powiatu międzychodzkiego, zwłaszcza w parafiach kwileckiej i sierakowskiej. Jego ojciec Franciszek Rybarczyk pracował jako niższy urzędnik na poczcie w Gorzyniu.

Czytaj więcej...

Antoni Ostroróg-Prusimski (1744-1806)

Uczestnik konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego.

Antoni Kazimierz Józef Ostroróg-Prusimski herbu Nałęcz wywodził się rodu szlacheckiego od stuleci osiadłego w zachodniej Wielkopolsce.

Czytaj więcej...

Tadeusz Pągowski herbu Pobóg (1798-1866)

Powstaniec listopadowy, działacz emigracyjny, przyjaciel Adama Mickiewicza

Tadeusz Szymon Seweryn Pągowski urodził się 27.10.1798 r. w Żegocinie (woj. kaliskie) jako najmłodszy syn, a przedostatnie z szesnaściorga dzieci Seweryna Pągowskiego i jego małżonki i Marianny z Korytowskich.

Czytaj więcej...

Wincenty Nowaczyński (1883-1940)

Powstaniec wielkopolski, oficer Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza

Urodzony 16 marca 1883 w Kamionnie jako syn rolnika Jana Nowaczyńskiego i Nepomuceny z domu Łuka. Pochodził z rodziny kamieńskich mieszczan-rolników, posiadających nieruchomość przy Rynku.

Czytaj więcej...

Emil Kierski z Chrzypska Wielkiego (1810-1874)

Powstaniec listopadowy, publicysta.

Emil Kierski urodził się w 1810 r. jako dziecko Michała Kierskiego i Katarzyny z Kayserów, właścicieli majątku Chrzypsko Wielkie w powiecie międzychodzkim.

Czytaj więcej...

Jan Wilhelm Kassyusz (1787-1848)

Duchowny, pedagog, działacz narodowy i społeczny.

Orzeszkowo od XVII wieku było znaczącym w zachodniej Wielkopolsce ośrodkiem wyznawców kalwinizmu, czyli ewangelików konfesji reformowanej. W 1646 r. powstał tu drewniany zbór kalwiński, który spłonął w 1721 r. Istniejący do dzisiaj budynek wzniesiono w 1788 r. z cegły. Wśród ministrów i pastorów zboru było wielu wybitnych przedstawicieli reformacji w Wielkopolsce.

Czytaj więcej...

Wincenty Jędrzejczak (1872-1940)

Powstaniec wielkopolski, organizator i dowódca

Urodzony 13 października 1872 r. w Lubocześnicy  w powiecie szamotulskim w rodzinie rolnika Szczepana Jędrzejczaka i jego żony Józefy z domu Puk. Ukończył 4-klasową szkołę powszechną w Podpniewkach (pow. szamotulski), następnie pracował w gospodarstwie rolnym w Tuczępach (pow. międzychodzki).

Czytaj więcej...

Łukasz Ciepliński „Pług” (1913-1951)

Oficer WP, wybitny przywódca podziemia antyhitlerowskeigo i antykomunistycznego

Łukasz Konrad Ciepliński urodził się 26 listopada 1913 r. w Kwilczu, w rodzinie o patriotycznych tradycjach, jako przedostatnie z ośmiorga dzieci tamtejszego piekarza i właściciela sklepu kolonialnego Franciszka Cieplińskiego oraz jego żony Marii z Kaczmarków.

Czytaj więcej...

Konstanty Chłapowski herbu Dryja (1883-1939)

Powstaniec wielkopolski, oficer WP, działacz narodowy i społeczny.

Konstanty Hubert Józef Kazimierz Chłapowski urodził się 27 sierpnia 1883 r. w Gączu koło Żnina, w rodzinie ziemiańskiej Michała i Izabeli z Kalksteinów. Dziadek Konstantego, Michał Chłapowski był kuzynem słynnego generała Dezyderego Adama Chłapowskiego z Turwi (1790-1879),

Czytaj więcej...

Leon Chlebowski (1802-1887)

Powstaniec listopadowy, prawnik, działacz społeczny.

Leon Hipolit Chlebowski herbu Poraj urodził się w 1802 r. jako siódme dziecko Michała Krzysztofa Chlebowskiego i jego żony Anny Elżbiety z Komorowskich w Gorzycku Starym koło Międzychodu, dzierżawionym od Ziemięckich. Ród Chlebowskich herbu Poraj wywodził się z ziemi gnieźnieńskiej.

Czytaj więcej...

Józef Biniaś (1888-1940)

Powstaniec wielkopolski, oficer Wojska Polskiego i Policji, więzień Ostaszkowa, zamordowany przez sowietów.

Urodził się 23 stycznia 1888 r. w Rozbitku w powiecie międzychodzkim, w rodzinie rolnika Wojciecha Biniasia i jego żony Teofili z Muchajerów.

Czytaj więcej...