Tomaszewskich

Niznany z imienia członek rodziny Tomaszewskich, po przymusowej emigracji do USA, w mundurze powstańca

  • tomaszewski_brak_imienia