O kartach pamięci

Wspomnienie o naszych najbliższych, rodzicach, dziadkach, naszych przodkach, członkach naszej rodziny, znajomych, mieszkańcach naszej miejscowości i okolicy, o bohaterach walki o Polskę, od czasów rozbiorów do współczesności o tych, którzy walczyli w polskich powstaniach, byli polskimi żołnierzami, walczyli z bronią w reku, pracowali w konspiracji, zginęli w czasie wojen, wiezionych, zamordowanych w obozach, zamęczonych, wywiezionych, torturowanych, szykanowanych, internowanych i tych, którzy strajkowali, o wszystkich, których imiona i nazwiska zaciera już czas, ocalmy pamięć ich czynów „Karta Pamięci” to miejsce, w którym wpisać możemy informacje na temat swych przodków i ich losów, to fragment domowego archiwum, do którego trzeba zaglądać, warto je uzupełniać.

Projekt „Karty Pamięci” przygotowany został przez Bibliotekę Publiczną w Międzychodzie i realizowany jest w jej Oddziale - Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.

Informacjami zawartymi w „Kartach Pamięci” można się też podzielić z innymi poprzez ich udostępnienie na stronie www.kartypamieci.edu.pl


„Karty Pamięci” - to...
projekt, który ma na celu wyszukanie i przypomnienie wśród naszych najbliższych – naszych przodków, naszej rodziny, znajomych, mieszkańców naszej miejscowości i okolicy osób, które walczyły o polskość - od czasów rozbiorów do współczesności.
 W każdej naszej rodzinie, w każdej naszej miejscowości był ktoś, kto brał udział w powstaniach, był żołnierzem, walczył z bronią w ręku, pracował w konspiracji, zginął w czasie wojen. Były osoby uwięzione, zamordowane w obozach, zamęczone w łagrach,  wywiezione, torturowane. Byli internowani, szykanowani, uczestnicy strajków...
Każda z tych osób swym życiem, swym poświęceniem, tworzyła wolną, niepodległą Polskę.
Dziś ich imiona i nazwiska zaciera już czas. To ostatnie chwile, by uratować pamięć ich czynów.

„Karty Pamięci”  - to...
 specjalnie wydrukowana czterostronicowa broszura, która przypomina trochę kartkę z albumu fotograficznego, trochę jakiś dawny dokument czy kronikę...
Najważniejsze jest wnętrze tej broszury – tam znajduje się wolne miejsce – na nasze wpisy, imię, nazwisko osoby, którą wspólnie z naszymi rodzicami, dziadkami, warto poszukać w domowym archiwum, zapomnianym albumie, kartonie z fotografiami...
Często znajdziemy tam zdjęcie kogoś w mundurze, kogoś kto wrócił ze zsyłki..., kogo już nie znamy... To ostatni moment, by wypytać o jego imię, by opisać jego losy w „Karcie Pamięci” i potem schować ją do tego rodzinnego albumu, a może skopiować zdjęcie, oprawić w ramkę i zawiesić – wśród innych rodzinnych pamiątek...
 
„Karty Pamięci” - to...
 swego rodzaju „zadanie domowe” - dla dzieci i młodzieży, z którymi prowadzimy prelekcje i dla dorosłych – dla rodziców, dziadków, Seniorów.
„Karty Pamięci” to zadanie dla dzieci, które mogą poprosić o pomoc swych dziadków, dla rodziców i dziadków, którzy mogą przy okazji, choćby świątecznego spotkania zaprosić dzieci na poznawanie rodzinnego archiwum. „Karty Pamięci” dają szansę na to, by wspólnie zajrzeć do domowych albumów i opowiedzieć kim są postacie z fotografii. Opisać ich losy, zapisać imiona i nazwiska... przekazać Pamięć....

„Karty Pamięci” można...
 otrzymać podczas prelekcji, które prowadzą nasi przewodnicy w Centrum Edukacji Regionalnej w Mniszkach – oddziale Biblioteki Publicznej w Międzychodzie.
Prelekcje, pogadanki prowadzone są przy okazji odwiedzin w naszym skansenie, a także przez naszych przewodników w szkołach, w domach kultury, na różnego rodzaju spotkaniach, uroczystościach – wszędzie gdzie uda się nam dotrzeć lub gdzie zostaniemy zaproszeni.
„Karty Pamięci” stają się własnością uczestników i mogą pozostać w domowych archiwach. Informacje wpisywane do „Kart” można też przekazać na adres naszej strony i jeśli będziecie Państwo chcieli, mogą być na niej opublikowane.
Ponieważ nie wszędzie uda się nam dotrzeć, „Karty pamięci” można pobrać z naszej strony i wydrukować.
Z „Kart Pamięci” mogą też skorzystać nauczyciele, organizatorzy różnego rodzaju prelekcji historycznych, spotkań, biblioteki, ośrodki kultury... ZAPRASZAMY!