Nasze cele

=>Nasze cele, idea przewodnia, założenia programowe i ogólna koncepcja projektu:
Głównym celem zadania jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodych pokoleń, a także przekazywanie tradycji patriotycznych rodzin i z pomocą rodzin. Dodatkowym celem jest przygotowanie do wspólnego wychowania patriotycznego prowadzonego w placówkach edukacyjnych i rodzinach. Zadanie ma pomóc w procesie poszukiwania własnej tożsamości wśród młodych pokoleń, pomóc w kształtowaniu poczucia dumy ze swych przodków, wreszcie wzbudzić zainteresowanie przeszłością, które pozwoli budować pozostałe cechy.
Główna idea projektu opiera się na zachęceniu, namówieniu dzieci, młodzieży i dorosłych do wspólnego poszukiwania informacji o losach swych przodków i ich bohaterskich postawach, a następnie spisania tej wiedzy, utrwalenia na "Kartach Pamięci", które stać się mogą częścią domowego archiwum i elementem pozwalającym na budowanie więzi międzypokoleniowych i przekazywania tradycji.
Kolejnym celem projektu jest przekazanie wiedzy na temat siły i atrakcyjności kultury polskiej, jaka przez wieki się kształtowała i ukazanie przykładów przedstawicieli innych narodowości, którzy wybrali polskość - a przez to kształtowanie poczucia dumy z przynależności do kultury polskiej i naszego dziedzictwa kulturowego.
Jeszcze jednym istotnym celem zadania jest wprowadzenie nowej, ciekawej metody prowadzenia zajęć dotyczących wychowania patriotycznego, możliwej do wielokrotnego powtarzania w różnych środowiskach.

=>Problematyka i konteksty historyczne uwzględnione w projekcie:
Projekt jest realizowany w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach – w zachodniej Wielkopolsce, na dawnym pograniczu polsko-niemieckim. Na tym terenie zachowanie polskości było szczególnie trudne. Projekt ukazać ma, że:
1. Prócz postaw patriotycznych Polaków i dowodów przywiązania do Ojczyzny, wzorów wychowania, jakie dawali rodzice (efektem - zachowanie polskiej mowy i kultury, uczestnictwo dzieci w strajkach szkolnych, dalej w powstaniach), istnieją tu także przykłady, przyjęcia kultury polskiej, polonizowania się osób, rodzin, całych grup ludności z innych narodów, która tu się osiedlała i z której wywodzili się potem obrońcy polskości. Tak było z niemiecką rodziną von Unruhów, która przyjęła polski tytuł szlachecki, zmieniła nazwisko na UnruG, z której wywodzili się m.in. Ludwik Unrug (zginął pod Miłosławiem w 1848), Kazimierz (zginął w Powstaniu Styczniowym), czy też bohaterski dowódca obrony polskiego Wybrzeża w 1939 admirał Józef Unrug, następnie więzień m.in. Woldenbergu, znany z niezłomnej, patriotycznej postawy. Polakami czuli się też Taylorowie ze Szkocji, zamieszkali w wielkopolskim Prusimiu, kalwiński pastor Jan Wilhelm Kassyusz pochowany w pobliskim Orzeszkowie i wielu innych.
2. Prawie w każdej rodzinie na tym terenie ktoś walczył w Powstaniu Wielkopolskim, byli lotnicy dywizjonów w Anglii, 10 km od miejsca realizacji projektu - w Kwilczu urodził się płk Łukasz Ciepliński.
Należy przypominać te osoby, ich historie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, poszukiwać imion oraz nazwisk naszych rodziców, dziadków, którzy walczyli o polskość w różnych okresach i miejscach, ocalić pamięć o nich. Tutaj też po II wojnie pojawiły się rodziny wysiedlane z Kresów Wschodnich, które mogą przekazać swą historię walki o polskość. Program ma stać się początkiem poszukiwania, przypominania w naszych rodzinach imion osób, które walczyły, oddały życie za Polskę i połączeniem tych różnych historii.
Uczestnicy projektu są też proszeni o dokumentowanie swych relacji, wykorzystanie rodzinnych archiwów i ich udostępnienie.