Powstanie Listopadowe 1830-1831

Powstanie Listopadowe 1830-1831, przeciwko zaborcom rosyjskim, zapoczątkowane zrywem podchorążych w nocy z 29 na 30 listopada 1830; mimo zwycięstw m. in. pod Stoczkiem, Wawrem, czy Iganiami, bohaterskiej obrony stolicy, ostatecznie zakończone klęską, powstrzymało jednak wojska rosyjskie od interwencji w innych krajach Europy; po jego upadku zaczęła się Wielka Emigracja.