Insurekcja Kościuszkowska 1794

Insurekcja Kościuszkowska 1794, pierwsze polskie powstanie zbrojne przeciwko zaborcom – Rosji i potem Prusom, pod wodzą Tadeusza Kościuszki.