Wojna polsko-sowiecka 1919-1921

Wojna polsko-sowiecka 1919-1921 o wytyczenie granic Polski, a potem w obronie przed sowiecką ekspansją, bitwa warszawska i Cud nad Wisłą 15 VIII 1920 pozwoliły uchronić Europę od rozprzestrzenienia rewolucji komunistycznej.