Wojna polsko-ukraińska 1918-1919

Wojna polsko-ukraińska 1918-1919 (walki o Lwów, Przemyśl, Galicję i Wołyń).