Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, skuteczne i zwycięskie powstanie mieszkańców Wielkopolski przeciwko zaborcom pruskim w celu włączenia w skład tworzącej się Rzeczpospolitej.